30 مرداد ماه 1401
26 - ریتینر یا نگهدارنده دائمی بعد از اتمام درمان ارتودنسی

ریتینر یا نگهدارنده دائمی بعد از اتمام درمان ارتودنسی

ماندگاری نگهدارنده های دائمی چقدر است؟ نگهدارنده دائمی چقدر هزینه دارد؟ آیا نگهدارنده های دائمی ایمن هستند؟ چه مدت از نگهدارنده دائمی استفاده می کنید؟
مشاوره آنلاین