23 اسفند ماه 1400
13 - دیپ بایت و روش درمان آن

دیپ بایت و روش درمان آن

دیپ بایت یکی از اشکال مال اکلوژن است که طی آن همپوشانی عمودی و غیر طبیعی بین دندان های بالا و پایین و قسمت انتهای دندان ها اتفاق می ‌افتد
مشاوره آنلاین