14 آذر ماه 1400
4 800x720 - اوربایت و رابطه آن با فنر فورسز در ارتودنسی

اوربایت و رابطه آن با فنر فورسز در ارتودنسی

به منظور حل مشکلات مربوط به اوربایت فنر فورسز را به بیماران دارای اختلال اوربایت توصیه می شود. فنر غورسز چگونه مال اکلوژن اوربایت را درمان میکند؟
مشاوره آنلاین