4 دی ماه 1401
40 - چرا لازم است قبل از بریس فضا دهنده استفاده شود؟

چرا لازم است قبل از بریس فضا دهنده استفاده شود؟

فضا دهنده ها با دندان های شما چه می کنند؟ فضا دهنده ها چه مدت درد ایجاد می کنند؟ آیا همه افراد به فضا دهنده ها نیاز خواهند داشت؟ فضا دهنده قبل از ازتودنسی
مشاوره آنلاین