22 مهر ماه 1402
1 - در چه مواقعی نباید دندان های عقل را کشید؟

در چه مواقعی نباید دندان های عقل را کشید؟

در چه مواقعی نباید دندان های عقل را کشید؟ آیا در صورت درد نکردن می توان دندان عقل خود را نگه داشت؟ چرا کارشناسان اکنون نظری مخالف کشیدن دندان های عقل دارند؟
مشاوره آنلاین