15 تیر ماه 1399
11 2 - شباهت­ و تفاوت ­های دندانپزشکی زیبایی و ارتودنسی

شباهت­ و تفاوت ­های دندانپزشکی زیبایی و ارتودنسی

ارتودنسی با ایجاد ساختار سالم در دهان پایه محکمی را برای هر کار زیبایی فراهم کند. انجام روش های دندانپزشکی زیبایی با تراش و تغییر ساختار دندان همراه است
مشاوره آنلاین