10 تیر ماه 1402
7 - تمرینات فانکشنال به جای نوار چسب زدن به دهان: راهی برای خواب بهتر

تمرینات فانکشنال به جای نوار چسب زدن به دهان: راهی برای خواب بهتر

درمان مایو فانکشنال شامل مجموعه ای از تمرینات است که برای تقویت عضلات دهان، زبان و صورت و ایجاد عادات صحیح تنفس، جویدن و بلع طراحی شده اند.
مشاوره آنلاین