13 دی ماه 1400
7 - درمان دندان قروچه با ارتودنسی

درمان دندان قروچه با ارتودنسی

متخصص ارتودنسی بر ای درمان دندان قروچه محافظ مخصوص برای دهان بیمار سفارش داده و محل دقیق قرار گیری نایت گارد روی دندان های بیمار را تعیین میکند
مشاوره آنلاین