25 بهمن ماه 1400
27 960x720 - استفاده از زغال فعال به عنوان خمیر دندان،در طول درمان با براکت های دندانی

استفاده از زغال فعال به عنوان خمیر دندان،در طول درمان با براکت های دندانی

استفاده از خمیر دندان زغال فعال با براکت دندانی برای تمیز کردن دندان توصیه نمی شود زیرا برای تمیز کردن آثار سیاه رنگ خمیر دندان ممکن است بیمار به زحمت بیفتد
مشاوره آنلاین