2 اسفند ماه 1401
8 - تراش مینای بین دندانی یا اینترپروکسیمال در ارتودنسی

تراش مینای بین دندانی یا اینترپروکسیمال در ارتودنسی

آیا تراش مینای بین دندانی ضروری است؟ آیا در صورت تراش مینای دندان، احتمال پوسیدگی دندان ها بیشتر خواهد شد؟ آیا بعد از دریافت بریس ها باید دندان ها را تراشید؟
مشاوره آنلاین