براکت لینگوال یا براکت اینویزیلاین کدامیک بهتر است؟

آوریل 19, 2020
10 960x576 - مقایسه براکت لینگوال با براکت اینویزیلاین

مقایسه براکت لینگوال با براکت اینویزیلاین

براکت لینگوال و اینویزیلاین دو گزینه ارتودنسی نامرئی برای بزرگسالان هستند و شرایط فک و دندانها باعث می‌شود که یکی از آنها برای افراد برتری داشته باشد
مشاوره آنلاین