15 آذر ماه 1400
10 - ارتودنسی و بیماری های قلبی | چه ارتباطی با هم دارند؟

ارتودنسی و بیماری های قلبی | چه ارتباطی با هم دارند؟

آیا بیماران قلبی می توانند دندان خود را ارتودنسی کنند؟ ارتباط ارتودنسی و بیماری قلبی چیست؟ ناهنجاری دهان و دندان چگونه منجر به مشکلات بیماران قلبی می شوند؟
مشاوره آنلاین