18 بهمن ماه 1402
0 min - آیا روز دریافت بریس ها می توان مسواک زد؟

آیا روز دریافت بریس ها می توان مسواک زد؟

اگر برای اولین بار از بریس ها استفاده می کنید، ممکن است فکر کنید چند روز اول چه انتظاری باید داشته باشید. یکی از پرسش های متداول بسیاری از افراد این است که آیا می توانند در روز اول استفاده از بریس ها دندان های خود را مسواک بزنند یا خیر. پاسخ این است که آری، شما می توانید و باید در روز اول استفاده از بریس دندان های خود را مسواک بزنید.
3 بهمن ماه 1402
0 min 1 960x653 - چگونه می توان از سرعت تحلیل استخوان در دندان ها کاست؟

چگونه می توان از سرعت تحلیل استخوان در دندان ها کاست؟

از دست دادن استخوان در دندان یکی از آن چیزهایی است که تا زمانی که اتفاق نیفتد ما واقعاً به آن فکر نمی کنیم. اگر خوش شانس باشیم، ممکن است زودتر از موعد به ما گفته شود که استخوان از دست داده ایم، بویژه اگر  مشکل کمبود استخوان دیگری داشته باشیم و یا داروهای خاصی برایمان تجویز شده باشد که با تحلیل استخوان در دندان ها مرتبط هستند.
11 دی ماه 1402
0 min 1 - چگونه هنگام استفاده از بریس، دندان ها را سفید نگه داریم؟

چگونه هنگام استفاده از بریس، دندان ها را سفید نگه داریم؟

سفید نگه داشتن دندان ها هنگام استفاده از بریس ها می تواند یک چالش باشد. بریس ها برای صاف کردن دندان ها ضروری هستند، اما می توانند منجر به تغییر رنگ و لک شدن دندان ها نیز شوند. سیم ها و براکت ها می توانند ذرات غذا را به دام بیندازند و تمیز کردن درست دندان ها را دشوار کنند. با این حال، اقداماتی وجود دارند که می توانید برای سفید و سالم نگه داشتن دندان های خود در حین استفاده از بریس ها انجام دهید.
مشاوره آنلاین